Waarden

Sykli Onderwijsadvies B.V. gaat bij haar advisering en begeleiding uit van de 9 V.A.P.'s.
V.A.P. staat voor een aantal waarden, namelijk: Vertrouwen
   Verantwoordelijkheid
      Verbinding
Autonomie
   Authenticiteit
      Ambachtelijkheid
People
   Planet
      Prosperity

Door vanuit deze negen waarden te werken ondersteunt Sykli Onderwijsadvies B.V. u bij het creŽren van onderwijs dat leerlingen en leerkrachten een kop groter maakt.

De 9 V.A.P.'s

Concreet betekenen de negen waarden het volgende in het werken met lerende mensen, medewerkers en leerlingen:

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen