Verfijnen van het didactisch handelen.

Samen met dhr. T. Oosterveld hebben we op onze school de afgelopen 2 jaar intensief gewerkt aan het "verfijnen van ons didactisch handelen" op c.b.s. de Vuurvlinder. Aanleiding hiervoor was een tegenvallend inspectierapport.

Met name is er veelvuldig aandacht besteed aan het model directe instructie. Een verkregen kijkwijzer dient als gespreksonderwerp bij veel gesprekken tussen schoolleiding en leerkrachten. Ook is er veel aandacht besteed aan het inpassen van co÷peratieve werkvormen. Tijdens de studiemomenten worden deze co÷peratieve werkvormen ook veelvuldig ingepast bij het opdoen van nieuwe informatie. Na gehouden klassenconsultaties worden leerkrachten telkens geconfronteerd met "parels" en "puzzels".
Mede dankzij de begeleiding van dhr. T. Oosterveld slagen wij erin om met name de onderwijsbetrokkenheid bij onze leerlingen op een hoger niveau te brengen.

B. Korenstra
directeur c.b.s. de Vuurvlinder, Sneek

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen