DORR


noorderwijs

Samenwerking

DORR

Sykli Onderwijsadvies B.V. werkt nauw samen met DORR-onderwijs in Borger. Ze geeft presentaties aan potentiŽle klanten en verzorgt implementatietrajecten en workshops voor scholen die het DORR-systeem hebben aangeschaft.
DORR-onderwijs is een systeem voor observeren en registreren in de kleuterbouw ....., maar dan anders! Het is ontwikkeld vanuit de visie van spelend leren. Doordat DORR een aantal neutrale uitgangspunten kent, is het in te passen binnen verschillende visies op onderwijs en leren.
DORR staat voor Dagelijks Observeren, Registreren en Rapporteren, maar geeft ook inhoud aan de leerlijnen van de vak- en vormingsgebieden die het onderwijs vraagt. Het bouwt de kwaliteitszorg vanuit de tussen- en kerndoelen van onderaf op. Een aangenaam aspect is, dat er eindelijk structuur in het aanbod komt. Verdeeld over zes niveaus is er gedifferentieerd aanbod mogelijk, waarbij leerlingen een stapje hoger of lager lesstof aangeboden kunnen krijgen.
Met DORR worden bovendien onderwijsopbrengsten direct meetbaar en aantoonbaar! Deze†kunnen eenvoudig verantwoord worden naar inspectie, bestuur, directie en ouders.

Meer informatie over DORR kunt u vinden op www.dorr-onderwijs.nl.

Noorderwijs

Ik ben partner van Noorderwijs, een educatief samenwerkingsverband van elkaar inspirerende professionals. Wij maken in het onderwijs het verschil door onze daadkrachtige, ambitieuze en reflectieve aanpak. Partners in Onderwijs: samen compleet. www.Noorderwijs.nl.

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen