Gedachtegoed van TOM (Team Onderwijs op Maat).

Sinds 2005 heeft onze school begeleiding van Theo Oosterveld. Sinds 2004 hanteren wij het gedachtegoed van TOM (Team Onderwijs op Maat). Theo heeft ons van meet af aan begeleid bij dit gedachtegoed. Dat doet hij op een heel eigen wijze. Theo weet medewerkers heel erg te inspireren en te motiveren.
In samenwerking met hem worden inhoud en doelen nauwgezet afgestemd met de schoolleiding en het team. Daarbij weet hij processen goed te begeleiden.
Twee keer per jaar worden door hem klassenbezoeken afgelegd. Daarbij wordt vooral gekeken of er wordt gedaan wat is afgesproken in het team. De opbrengsten (parels en puzzels) van deze bezoeken worden in een plenair teamoverleg besproken. Soms worden proeftuintjes uitgezet in de school. Veranderingen en verbeteringen worden in een bepaalde tijd uitgeprobeerd in alle groepen of enkele groepen.
Theo weet op zijn manier zaken weer vlot te trekken als verbeteringen en veranderingen om verschillende redenen stagneren. Zijn bijeenkomsten kenmerken zich door veel interactie met en tussen de medewerkers. Daarbij ontbreekt ook niet een zekere mate van humor en relativering.
In de afgelopen jaren is onder begeleiding van Theo o.a. het volgende van de grond gekomen: Wij zijn erg tevreden over Theo en Sykli Onderwijsadvies B.V.

Jan van Veen
Directeur o.b.s. De Riemsloot, Appelscha

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen