Begeleidingstraject REKEN- en WISKUNDEONDERWIJS.

Dit begeleidingstraject heeft als hoofddoel het reken- en wiskundeonderwijs op de school te verbeteren en te verfijnen. Daarbij worden accenten gelegd op het didactisch handelen van de leerkrachten en op het opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau.
Er wordt aandacht besteed aan de volgende subdoelen en inhouden:
Dit doel wordt gerealiseerd door de volgende subdoelen te bereiken:
Daarbij komen bij het selectieproces de volgende aspecten aan de orde:
Bij het implementatieproces van de gekozen methode komen onder andere aan de orde: N.B.: methoden die hierbij aan de orde kunnen komen zijn "Alles Telt", "Wereld in Getallen", "Pluspunt", "Rekenrijk", "Wizwijs" en "Reken maar". Het Rekenbeleidsplan wordt geschreven in een daartoe aangereikt format, dat zich kenmerkt door een integrale en cyclische aanpak. Hierin staan o.a. verwoord:
De bij de punten 1 t/m 3 genoemde aspecten kunnen desgewenst worden uitgevoerd binnen een gerichte aanpak die expliciet werkt aan het voldoen aan de indicatoren van de Inspectie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de indicatoren m.b.t.:


Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen