Begeleiding van een beginnend schoolleider.

Gediplomeerd, beginnend schoolleider, en dan…….

In mijn nieuwe functie als schoolleider, kwam ik voor de uitdaging te staan om bezig te gaan met verandermanagement. In theorie prima te doen: wat is de beginsituatie, waar wil je met het team naar toe en hoe wil je daar komen? Zet dit in een tijdpad en je kunt aan de slag………. De praktijk is echter anders, want je hebt te maken met mensen en met een bestaande cultuur!
Hoe voorkom je dat mensen afhaken?
Hoe creëer je draagvlak bij team en ouders?
Hoe buig je de ja-maars om in ja en?
Hoe kom je tot een gezamenlijke visie?
Allemaal vragen waarmee ik graag met een sparringpartner, buiten het team en de vereniging, aan de slag wilde gaan. Ik heb Theo toen gevraagd of hij voor mij die persoon wilde zijn. Ik had namelijk met hem als schoolbegeleider al goede ervaringen opgedaan en voelde mij “veilig” genoeg om met hem dit nieuwe traject in te gaan.
Terugkijkend heb ik heel veel gehad aan zijn kennis,vragen, tips én de spiegel die hij mij geregeld voorhield. Intussen zijn wij als team goed op weg en ben ik gegroeid in mijn rol als schoolleider.

Dukke Hofman
Schoolleider C.B.S. “Op ’e Hichte”, Scharnegoutum

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen