Begeleidingstraject "Opbrengstgericht werken bij basisvaardigheden"

Opzet

Het begeleidingstraject kent een integrale aanpak, waarbij de leerkrachtvaardigheden (zie hieronder bij onderdeel 2, 3 en 4), de organisatie (onderdeel 6) en de leeromgeving (onderdeel 5) tegelijkertijd worden ontwikkeld omdat zij direct op elkaar van invloed zijn. De onderdelen worden in onderlinge inhoudelijke samenhang behandeld.
De genoemde aspecten per onderdeel zijn optioneel, afhankelijk van de beginsituatie en van de gewenste omvang van de begeleiding. Er kan dan ook sprake zijn van een "keuzemenu" per school. Het meest optimale resultaat van het begeleidingstraject wordt verkregen door zoveel mogelijk aspecten te behandelen.

Inhoud

Werkwijze

Onderdelen 2, 3, 4 en 5:
Onderdeel 6:
Regieoverleg met co÷rdinator en/of Intern begeleider en schoolleider:

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen