Effectieve instructie en implementatie van nieuwe taalmethode.

Sinds anderhalf jaar is Theo Oosterveld aan onze school verbonden als schoolbegeleider. Deze rol vervult Theo met verve. Theo is in onze ervaring als schoolbegeleider eigentijds, zeer betrokken, prikkelend en heeft een grote kennis van al dat leeft in onderwijsland.
In het afgelopen schooljaar heeft Theo ons begeleid in de trajecten “effectieve instructie” en de “implementatie van onze nieuwe taalmethode”. Theo heeft het team zelfbewust gemaakt in de wijze van instructie geven, ook heeft het team veel ervaring opgedaan door vooral `uitproberen`, de zogenaamde proeftuintjes. Al dit werd vervolgens teruggekoppeld tijdens onze themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten ervaren wij als zeer doelgericht en zowel actief als interactief.
Het resultaat van anderhalf jaar schoolbegeleiding is dat wij als team heldere afspraken op papier hebben gezet voor het hanteren van het “directe instructiemodel” en deze dagelijks toepassen. Tevens functioneert onze nieuwe taalmethode prima binnen onze school. Op dit moment zijn wij als team, in samenwerking met Theo, gestart met een geheel nieuw schoolbegeleidingstraject.
Wij kunnen helemaal meegaan in het motto van Sykli Onderwijsadvies B.V.: “Meer dan advies alleen……….”.

Namens het team,
Fancy Hoekstra
Dir. Obs Oostenburg, Oosterwolde

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen