Begeleidingstraject BEGRIJPEND LUISTEREN en BEGRIJPEND LEZEN.

Onderstaande is een opsomming van elementen van een verantwoorde, plezierige en effectieve didactiek. Uitgangspunt is altijd het creŽren van een opbrengstgerichte inrichting van het leerproces.
Het begeleidingstraject bestaat uit een verzameling van te behandelen elementen (of aspecten daarvan), waarbij de bestaande situatie van de school het aantal en de keuze van de elementen bepaalt: een traject op maat gemaakt!

Voorwaarden

Opbrengstgericht werken

Didactiek

Leerkrachten: Leerlingen:

Toepassing

Organisatie

Middelen

Theorie

BegeleidingsactiviteitenSykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen