"LEO": LEREN EN ONDERWIJZEN, NU EN IN DE TOEKOMST©

Een nieuw product van Sykli Onderwijsadvies dat al bij een flink aantal klanten in de smaak is gevallen!

In dit meerjarige begeleidingstraject worden scholen ondersteund om hun onderwijs af te stemmen op de huidige relevante ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap. Daarmee wordt gewerkt aan het inrichten van modern onderwijs waarmee in de naaste toekomst op eigentijdse wijze vorm gegeven kan worden aan de opleiding en opvoeding van de leerlingen.
Dit onderwijs kenmerkt zich op pedagogisch en didactisch gebied door het hanteren van de negen "V.A.P.'s":
Op praktisch niveau betekent dit dat er wordt gewerkt aan een integrale ontwikkeling van de schoolorganisatie en aan het creëren van een eigentijdse leeromgeving voor leerkrachten en leerlingen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van gedachtegoed vanuit verschillende bronnen. Hierbij valt te denken aan onder andere:
Vanuit deze bronnen krijgen eigentijds onderwijs en een adequate organisatie daarvan vorm.
Kenmerkende aspecten zijn:
Op elke school wordt een werkbaar model op maat worden gecreëerd, waarin een goede balans te vinden is tussen het werken aan de benodigde basiskennis en -vaardigheden van leerlingen en de ontwikkeling van vaardigheden die van belang zijn voor "een levenlang leren". Dit gebeurt via een cyclische werkwijze, waarin het werken met heel praktische "proeftuintjes" een wezenlijk onderdeel is.

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen