Training "Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie" (ERWD)

NVORWO
Sykli Onderwijsadvies B.V. is door de NVORWO opgeleid en gecertificeerd
als trainer van het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie.Inhoud

Het begeleidingstraject kent de volgende theoretische inhouden:

Training

Tijdens het behandelen van de theoretische inhouden worden de deelnemers getraind in hun vaardigheden met betrekking tot:

Stappenplan

Implementatie van het "Protocol ERWD" via een stappenplan dat aandacht besteedt aan de volgende aspecten:

Werkwijze

Het begeleidingstraject bestaat uit de volgende optionele activiteiten: Uiteraard kan uit deze activiteiten per school een pakket op maat worden samengesteld.

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen