IPB ontwikkeling binnen Noventa.

Sinds een aantal jaren is Theo Oosterveld de begeleider van Noventa om de ontwikkeling van het Integraal Personeels Beleid in de organisatie vorm te geven.
Rika Tulner, Lid centrale directie Noventa ...

Goede voornemens…..gaan jaren mee!

Behalve mensen hebben ook scholen goede voornemens. Ik ben blij dat we Theo Oosterveld als onderwijsadviseur destijds in de arm hebben genomen.
Jan Veltman, Directeur Albertine Agnesschool en Johan Willem Frisoschool, Leeuwarden...

Gedachtegoed van TOM (Team Onderwijs op Maat).

Sinds 2005 heeft onze school begeleiding van Theo Oosterveld. Sinds 2004 hanteren wij het gedachtegoed van TOM (Team Onderwijs op Maat).
Jan van Veen, Directeur o.b.s. De Riemsloot, Appelscha...

Maatwerk op de Buyne.

Het team van de Buyne werkt al een aantal jaren met Dhr. T. Oosterveld aan de invoering van eigentijds onderwijs. We werken vanuit de gedachtegoed van TOM.
Roja Bos, directeur o.b.s de Buyne, Buinen...

Verfijnen van het didactisch handelen.

Samen met Theo Oosterveld hebben we de afgelopen 2 jaar intensief gewerkt aan het "verfijnen van het didactisch handelen". Aanleiding was een tegenvallend inspectierapport.
B. Korenstra, directeur c.b.s. de Vuurvlinder, Sneek...

Effectieve instructie en implementatie van nieuwe taalmethode.

Sinds anderhalf jaar is Theo Oosterveld aan onze school verbonden als schoolbegeleider. Deze rol vervult Theo met verve.
Fancy Hoekstra, directeur o.b.s. Oostenburg, Oosterwolde...

Vi(sie)zier op zorg.

Het onderwijsadviesbureau Sykli Onderwijsadvies B.V. heeft voor onze scholen een analyse gemaakt van de zorgstructuur en aanbevelingen gedaan ter verbetering.
Dirk v.d. Wal, zorgcoördinator openbaar basisonderwijs Harlingen...

Begeleiding van een beginnend schoolleider.

In mijn nieuwe functie als schoolleider, kwam ik voor de uitdaging te staan om bezig te gaan met verandermanagement.
Dukke Hofman, Schoolleider c.b.s. “Op ’e Hichte”, Scharnegoutum...

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen