Maatwerk op de Buyne.

Het team van obs de Buyne werkt al een aantal jaren, onder begeleiding van Dhr. T. Oosterveld, aan de invoering van eigentijds onderwijs. We werken vanuit de gedachtegoed van TOM, teamonderwijs op maat.
We hebben destijds bewust gekozen voor de begeleiding door Dhr. T. Oosterveld. Theo is TOM-man in hart en nieren. Hij draagt TOM in zijn hart en draagt het kindje met zorg over aan het team. Niets ontsnapt aan zijn aandacht. De doelen worden in overleg met het team juist gesteld en uitgevoerd. De begeleiding naar een goed onderbouwd verantwoordingsdocument is optimaal. Het enthousiasme van zowel team als begeleider zorgen ervoor dat we elke keer een stapje hoger komen.
We werken aan coperatief leren, meervoudige intelligentie, fasenonderwijs en leerteams. Grote onderwerpen allemaal die we gefaseerd behandelen en invoeren. Het enthousiasme van het team straalt uit naar de leerlingen. We sluiten aan bij wat de leerlingen al weten = matchen, we ontwaken de sluimerende intelligenties bij allen = stretchen, en vieren wanneer we het stretchen tot een match hebben gemaakt. Theo gaat uit van onze sterke kanten en bouwt dat samen met ons verder uit. Met zn allen werken we in een lerende organisatie.


Roja Bos
Directeur obs de Buyne, Buinen

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen