Goede voornemens…..gaan jaren mee!

Behalve mensen hebben ook scholen goede voornemens. Allerlei plannen worden bedacht om het leren van de kinderen succesvol te maken. Daarbij worden heldere doelen smart geformuleerd: specifiek, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, dus met een heldere begin- en einddatum. Ik ben blij dat we Theo Oosterveld destijds als onderwijsadviseur daarbij in de arm hebben genomen.
Hij weet beide teams te motiveren om in kleine stapjes successen te boeken op het gebied van rekenen en actief leren. De collega’s vinden het lesgeven in rekenen weer leuk om te doen. Het directe instructiemodel bij rekenen is weer nieuw leven ingeblazen. Allerlei coöperatieve werkvormen en didactische structuren worden gehanteerd. Kinderen hebben weer zin in rekenen. Elke school verdient zo’n adviseur. Een critical friend.

Jan Veltman
directeur Albertine Agnesschool en Johan Willem Frisoschool, Leeuwarden

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen