DORR


noorderwijs

NIEUWS

Noorderwijs 5 jaar
Dit jaar bestaat Noorderwijs, een netwerkorganisatie van onderwijsprofessionals, ruim 5 jaar. Wij vieren dit door onze klanten een cadeau aan te bieden: de mogelijkheid om gratis een masterclass te volgen rond de thema's: werkplezier & vitaliteit, authentiek leiderschap, digitalisering in het onderwijs, opbrengstgerichte onderwijscultuur, de elevator pitch en bewust leren leren. Wilt u meer informatie? Mail naar: info@noorderwijs.nl.

Sykli Onderwijsadvies B.V. is in 2011 door NVORWO gecertificeerd als trainer voor het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD).

Via verschillende media is regelmatig te horen dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren krimpt.........
Moet uw school ook gaan werken in een krimpscenario? Sykli biedt niet alleen oplossingen, maar ziet juist kansen. Lees daarvoor eens "Krimpen met Kansen" (PDF).

Leeropbrengsten omlaag?
Tegenvallende scores?
De oplossing is:
"Opbrengstgericht werken"!
Lees er hier alles over

Eigentijds advies

Sykli Onderwijsadvies B.V. is een eigentijds adviesbureau voor onderwijsgevenden en management in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Sykli Onderwijsadvies heeft als motto "Meer dan advies alleen". Bij haar werkzaamheden staat namelijk de menselijke maat centraal. Dat betekent dat bij alle activiteiten in de eerste plaats wordt geredeneerd vanuit de leerlingen, medewerkers en schoolleiding). Hierbij is er aandacht is voor een negental menselijke waarden: de V.A.P.'s. Nieuwsgierig? Kijk bij De negen V.A.P.'s op deze site!

De activiteiten van Sykli Onderwijsadvies B.V. onderscheiden zich door de volgende kenmerken:
Gecertificeerd trainer ERWD!